Chính thức hoàn tất sáp nhập SHBS vào SHS

Thứ Tư, 29-08-2018, 22:13
Buổi lễ công bố giấy phép điều chỉnh việc sáp nhập SHBS vào SHS.

NDĐT - Ngày 29-8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tiến hành buổi lễ công bố giấy phép điều chỉnh việc sáp nhập giữa Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) và Công ty CP Chứng khoán SHB (mã: SHBS), qua đó hoàn tất quá trình sáp nhập của SHBS vào SHS.

Đây là lần đầu tiên diễn ra hoạt động sáp nhập giữa một công ty chứng khoán niêm yết và một công ty chứng khoán chưa niêm yết. Sau sáp nhập, vốn điều lệ của SHS tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.053,96 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả sáp nhập, SHS đã phát hành gần 5,4 triệu cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ 15 triệu cổ phần của SHBS với tỷ lệ hoán đổi là 1:2,78. Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29-8-2018, giá cổ phiếu SHS giảm 1,28% về mức 15.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch khớp lệnh là hơn 1,2 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên nếu so với thời điểm đầu năm 2017, thì giá cổ phiếu này đã tăng gần 400% từ mức 4.000 đồng/cổ phiếu. Vào thời điểm cuối tháng 4-2018, giá cổ phiếu được giao dịch ở mức 24.000 - 25.000 đồng.

Trước đó, ngày 23-03-2018, Chủ tịch UBCKNN đã ký quyết định chấp thuận SHBS sáp nhập vào SHS theo phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 của cả hai công ty thông qua.

Sau 5 năm triển khai Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm theo Quyết định số 1826/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30-6-2018, UBCKNN đã xử lý được 28 công ty chứng khoán (CTCK) thông qua việc chấm dứt hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể và hợp nhất, rút nghiệp vụ môi giới.

Hiện trên thị trường chứng khoàn còn 77 CTCK hoạt động bình thường, 45 công ty quản lý và 39 quỹ đang hoạt động.

KHÁNH GIANG