Cấp mới hai mã trái phiếu, cổ phiếu

Thứ Sáu, 19-05-2017, 03:35
Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO được cấp mã chứng khoán VET.

NDĐT - Ngày 19-5, Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO và Kho bạc Nhà nước đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán mới.

Mã mới VET

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 100/2017/GCNCP-VSD ngày 17-5-2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO , cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

Trụ sở chính: 29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Mã chứng khoán: VET

Mã ISIN: VN000000VET2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 16.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 160.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18-5-2017, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO (tiền thân là Viện Quốc gia vi trùng học) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT được thành lập năm 1955 với ba nhiệm vụ chính: Nghiên cứu. Sản xuất. Kinh doanh thuốc thú y và thú y thủy sản.

Trải qua quá trình hoạt động, NAVETCO đã không ngừng phát triển, sản phẩm do công ty sản xuất không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trong cả nước mà còn có mặt ở một số nước như: Campuchia, Lào, Myanmar, Bangladesh, Trung Quốc,.. đáp ứng tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Mã mới TD1724415

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 56/2017/GCNTP-VSD ngày 18-5-2017 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 18-5-2017.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 69/2017

Mã chứng khoán: TD1724415

Mã ISIN: VNTD17244151

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCP

Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.300.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19-5-2017, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại TP Hà Nội.

H.T