Cấp mới hai mã trái phiếu, cổ phiếu

Thứ Năm, 24-11-2016, 11:09

NDĐT – Ngày 24-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị và mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước.

Mã mới TD1621489

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 108/2016/GCNTP-VSD ngày 24-11-2016 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 24-11-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 129/2016

Mã chứng khoán: TD1621489

Mã ISIN: VNTD16214890

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCP

Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.759.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.375.900.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-11-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại TP Hà Nội.

Mã mới NQT

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 151/2016/GCNCP-VSD ngày 23-11-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị

Trụ sở chính: Số 2 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Vốn điều lệ: 182.332.690.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị

Mã chứng khoán: NQT

Mã ISIN: VN000000NQT3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 18.233.269 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 182.332.690.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-11-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị tiền thân là Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị.

Lĩnh vực hoạt động của công ty: Chuyên khai thác, xử lý và cung cấp nước.

H.T