Cấp mới hai mã chứng khoán

Thứ Sáu, 24-08-2018, 17:07
Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng được cấp mã PHS.

NDĐT - Ngày 24-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp mới mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Kho bạc Nhà nước.

Mã mới PHS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 70/2018/GCNCP-VSD ngày 22-8-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Mã chứng khoán: PHS

Mã ISIN: VN000000PHS9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 50.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký cổ phiếu PHS từ ngày 24-8-2018.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) Được thành lập từ năm 2006 với cổ đông chiến lược là Công ty CX Technology, công ty cung cấp các thành phần rèn nguội và ép nhựa hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) và là một trong những công ty hàng đầu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Đài Loan, PHS kế thừa nền tảng tài chính vững mạnh để tự tin cung cấp các nghiệp vụ chứng khoán như: Môi giới đầu tư chứng khoán. Tư vấn đầu tư tài chính. Lưu ký. Tự doanh.

Mã mới TD1828117

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 30/2018/GCNTP-VSD ngày 23-8-2018 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 23-8-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 125/2018

Mã chứng khoán: TD1828117

Mã ISIN: VNTD18281178

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 21.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-8-2018, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.