Cấp mới hai mã chứng khoán

Thứ Hai, 25-06-2018, 16:51
Công ty cổ phần Dược Khoa được cấp mã DKP.

NDĐT – Ngày 25-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã cấp mã chứng khoán cho hai Công ty cổ phần: Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam và Dược Khoa.

Mã mới VSE

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2018/GCNCP-VSD ngày 22-6-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Mitec, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vốn điều lệ: 89.372.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam

Mã chứng khoán: VSE

Mã ISIN: VN000000VSE4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.937.250 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 89.372.500.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-6-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam đăng ký giao dịch cổ phiếu VSE trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VSE được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực chính như: kinh doanh xăng dầu, các chế phẩm từ xăng dầu và trạm bảo dưỡng xe; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Kinh doanh dịch vụ du lịch, giải trí, siêu thị; Kinh doanh quảng cáo; Khai thác các dịch vụ thông tin viễn thông, kho bãi …; Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, khu đô thị, khu công nghiệp.

Mã mới DKP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 49/2018/GCNCP-VSD ngày 22-6-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dược Khoa, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược Khoa

Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Vốn điều lệ: 30.039.100.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Khoa

Mã chứng khoán: DKP

Mã ISIN: VN000000DKP5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán:

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.003.910 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 30.039.100.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-6-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dược Khoa đăng ký giao dịch cổ phiếu DKP trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu DKP được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T