Cấp mới bốn mã trái phiếu và cổ phiếu

Thứ Năm, 02-06-2016, 10:26

NDĐT – Ngày 1 và 2-6-2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, ba mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính và mã ATG cho Công ty cổ phần An Trường An.

Mã mới TD1631463

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 43/2016/GCNTP-VSD ngày 2-6-2016 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 2-6-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 63/2016

Mã chứng khoán: TD1631463

Mã ISIN: VNTD16314633

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCP

Số lượng chứng khoán đăng ký: 26.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.600.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3-6-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới TD1621475

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 42/2016/GCNTP-VSD ngày 2-6-2016 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 2-6-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 62/2016

Mã chứng khoán: TD1621475

Mã ISIN: VNTD16214759

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCP

Số lượng chứng khoán đăng ký: 65.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 6.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3-6-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới TD1619440

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 44/2016/GCNTP-VSD ngày 2-6-2016 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 2-6-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 61/2016

Mã chứng khoán: TD1619440

Mã ISIN: VNTD16194407

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCP

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3-6-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại TP Hà Nội.

Mã mới ATG

​Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 57/2016/GCNCP-VSD ngày 1-6-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần An Trường An, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần An Trường An

Trụ sở chính: Số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Vốn điều lệ: 152.200.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần An Trường An

Mã chứng khoán: ATG

Mã ISIN: VN000000ATG1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.220.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 152.200.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 2-6-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần An Trường An bắt đầu hoạt động từ ngày 1-8-2007.

Ngành nghề kinh doanh của công ty: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt.

HÀ THÀNH