Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước

Thứ Sáu, 22-02-2019, 17:05

NDĐT - Ngày 22-2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch TD1934188 cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 09/2019/GCNTP-VSD ngày 21-2-2019 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính.

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 21-2-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 24/2019

Mã chứng khoán: TD1934188

Mã ISIN: VNTD19341880

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 29.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.900.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-2-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại TP Hà Nội.

H.T