Cấp mã trái phiếu cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Thứ Năm, 23-05-2019, 17:48

NDĐT - Ngày 23-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã trái phiếu SCR11816 cho Công ty CP phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 15/2019/GCNTP-VSD ngày 22-5-2019 cho trái phiếu của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 22-5-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu SCR.BOND.2018

Mã chứng khoán: SCR11816

Mã ISIN: VN0SCR118166

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.700.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 470.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 23-5-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đăng ký niêm yết trái phiếu SCR11816 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ra đời từ sự hợp nhất của các Trung tâm Giao dịch Bất động sản của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 29-3-2004.

Ngành nghề kinh doanh của công ty: kinh doanh nhà, môi giới bất động sản; đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dân cư; tư vấn xây dựng; cho thuê kho bãi...

H.T