Cấp mã, thanh đổi thông tin thành viên lưu ký cho các công ty

Thứ Bảy, 12-09-2020, 16:38
Hơn 1,1 triệu cổ phiếu FPT đã được chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Ngày 12-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và cấp nhiều mã giao dịch cho các công ty.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký TVG

Ngày 9-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký sửa đổi số: 42/GCNTVLK-1 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

2. Tên viết tắt: TVG

3. Số hiệu thành viên: 037

4. Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 96.000.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ đồng) 

7. Điện thoại:   024 62732059  Fax:  024 62732058

8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 46/UBCK-GPHĐKD ngày 28-12-2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 9-9. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 521.198.830.000 đồng (Năm trăm hai mươi mốt tỷ một trăm chín mươi tám triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng).

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 54/GPĐC-UBCK ngày 24-8-2020 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký BID

Ngày 9-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 19/GCNTVLK-3 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2. Tên viết tắt: BID

3.Số hiệu thành viên: 201

4. Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

5. Người đại diện theo pháp luật: Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT

6. Vốn điều lệ: 23.011.705.420.000 đồng (Hai mươi ba nghìn không trăm mười một tỷ bảy trăm lẻ năm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại: (04)22205544 Fax: (04) 22200339

8. Giấy phép hoạt động lưu ký số 16/GPHĐLK ngày 14-5-2003 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 9-9-2020. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Vốn điều lệ: 40.220.180.400.000 đồng (Bốn mươi nghìn hai trăm hai mươi tỷ một trăm tám mươi triệu bốn trăm nghìn đồng).

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phần trúng đấu giá đã thanh toán của doanh nghiệp cổ phần hóa số 08/CPH/2020/GCNCP-VSD ngày 10-9-2020 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng

- Tên tiếng Anh: Bridge Road Manage Company

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 21.687.550.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

-  Mã chứng khoán: BRM

-  Mã ISIN: VN000000BRM1

-  Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

-  Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

-  Tổng số lượng cổ phần đăng ký:  441.023 cổ phần

 (Bốn trăm bốn mươi mốt nghìn không trăm hai mươi ba cổ phần)

-  Tổng giá trị cổ phần đăng ký: 4.410.230.000 đồng

 (Bốn tỷ bốn trăm mười triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)

-  Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán BRM nêu trên vào ngày 11-9-2020 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng đăng ký giao dịch số cổ phần nêu trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phần thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 57/2020/GCNCP-VSD ngày 7-9-2020 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á

Trụ sở chính: Số 201 - 203 Cách mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39296699

Fax: (84-28) 39296688

Vốn điều lệ: 3.890.053.280.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á

Mã chứng khoán: NAB

Mã ISIN: VN000000NAB5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 389.005.328 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.890.053.280.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 08-9-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á đăng ký giao dịch cổ phiếu NAB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu NAB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 5078/UBCK-PTTT ngày 19-8-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

TUNDRA VIETNAM FUND

OLD WELL EMERGING MARKETS MASTER FUND, L.P

FPT

649.392

 

2

OLD WELL PARTNERS MASTER FUND, L.P

489.380

 

Tổng cộng

1.138.772

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 7-9-2020.

NGỌC ANH