Cấp mã PNP cho Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu

Thứ Năm, 03-01-2019, 21:55

NDĐT – Ngày 3-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã PNP cho Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 01/2019/GCNCP-VSD ngày 2-1-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu

Trụ sở chính: Khu phố 4, phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 161.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

Mã chứng khoán: PNP

Mã ISIN: VN000000PNP3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 16.100.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 161.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3-1-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu đăng ký giao dịch cổ phiếu PNP trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PNP được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty: Bốc xếp, đóng gói hàng hóa. Dịch vụ giao nhận, kho bãi. Cho thuê phương tiện, thiết bị. Dịch vụ vận tải hàng hóa. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ Logistics

H.T