Cấp mã NDW cho Công ty CP Cấp nước Nam Định

Thứ Bảy, 18-05-2019, 12:42

NDĐT - Ngày 18-5, Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch NDW.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 23/2019/GCNCP-VSD ngày 17-5-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

Trụ sở chính: Số 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228 3649 510

Fax: 0228 3636 679

Vốn điều lệ: 343.117.480.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

Mã chứng khoán: NDW

Mã ISIN: VN000000NDW5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 34.311.748 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 343.117.480.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-5-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định đăng ký giao dịch cổ phiếu NDW trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu NDW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T