Cấp mã giao dịch thêm 464 nhà đầu tư nước ngoài

Thứ Ba, 06-08-2019, 17:54

NDĐT - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 6-8 cho biết, đã có thêm 464 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch trong tháng 7-2019.

Cụ thể, trong tháng 7-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 464 nhà đầu tư nước ngoài (58 tổ chức và 406 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 36 nhà đầu tư nước ngoài (11 tổ chức và 25 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho năm nhà đầu tư nước ngoài (bốn tổ chức và một cá nhân).

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 31.492 mã (4.371 tổ chức và 27.121 cá nhân).

H.T