Cấp mã DRG cho Công ty CP Cao-su Đác Lắc

Thứ Ba, 06-08-2019, 11:40

NDĐT - Ngày 6-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch DRG cho Công ty cổ phần Cao-su Đác Lắc.

Cụ thể, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 31/2019/GCNCP-VSD ngày 2-8-2019 cho Công ty cổ phần Cao-su Đác Lắc như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Cao-su Đác Lắc

Tên tiếng Anh: Daklak Rubber Joint Stock Company

Trụ sở chính: 30 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc

Điện thoại: 0262 3865015 Fax: 0262 3865041

Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao-su Đác Lắc

- Mã chứng khoán: DRG

- Mã ISIN: VN000000DRG9

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 155.800.000 cổ phiếu (Một trăm năm mươi lăm triệu tám trăm nghìn cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 52.500 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 155.747.500 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 1.558.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 525.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 1.557.475.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu DRG phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 6-8-2019.

Công ty cổ phần Cao-su Đác Lắc ra đời năm 2012, tiền thân là Công ty TNHH cao-su Đác Lắc tại Lào.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty: Đầu tư trồng mới, chăm sóc, khai thác cây cao-su, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ cây cao-su.

H.T