Cấp mã chứng khoán và thay đổi thông tin thành viên lưu ký

Thứ Tư, 10-10-2018, 20:12

NDĐT – Ngày 10-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản và cấp mã trái phiếu cho Công ty cổ phần Vinhomes.

Ngày 9-10-2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 82/GCNTVLK-7 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

2. Tên viết tắt: MAS

3. Số hiệu thành viên: 077

4. Trụ sở chính: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Kang Moon Kyung – Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng)

7. Điện thoại: 08.39102222 Fax: 08.39107222

8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 121/GP-UBCK ngày 8-1-2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 9-10-2018. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 4.300.000.000.000 đồng (Bốn nghìn ba trăm tỷ đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 75/GPĐC-UBCK ngày 10-9-2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Mã trái phiếu VHM11802

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 49/2018/GCNTP-VSD ngày 9-10-2018 cho trái phiếu của Công ty Cổ phần Vinhomes như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinhomes

Trụ sở chính: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9-10-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu VHM092020

Mã chứng khoán: VHM11802

Mã ISIN:VN0VHM118021

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 50.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 5.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10-10-2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty Cổ phần Vinhomes đăng ký niêm yết trái phiếu VHM11802 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

H.T