Cấp mã chứng khoán và thay đổi thành viên lưu ký

Thứ Hai, 25-02-2019, 08:24

NDĐT - Ngày 25-2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương và thay đổi thông tin thành viên lưu ký Công ty cổ phần Chứng khoán IB.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 10/2019/GCNCP-VSD ngày 22-2-2019 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương

Trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương

Mã chứng khoán: HVB

Mã ISIN: VN000000HVB3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 30.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 300.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-2-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương đăng ký giao dịch cổ phiếu HVB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HVB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi IBSC

Ngày 21-2-2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 73/GCNTVLK-11 cho Công ty cổ phần Chứng khoán IB như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán IB

2. Tên viết tắt: IBSC

3. Số hiệu thành viên: 072

4. Trụ sở chính: Tầng 8, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Tuyết - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 809.645.830.000 đồng (Tám trăm linh chín tỷ sáu trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại: 024.44568888 Fax: 024.39785379

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP ngày 10-12-2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 21-2-2019. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 1.009.645.830.000 đồng (Một nghìn không trăm linh chín tỷ sáu trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 09/GPĐC-UBCK ngày 1-2-2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

H.T