Cấp mã chứng khoán cho hai công ty cổ phần

Thứ Năm, 04-10-2018, 10:53
Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai được cấp mới mã NSS.

NDĐT – Ngày 2-10, Công ty CP Bất động sản Dầu khí và Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán mới.

Mã mới NSS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 82/2018/GCNCP-VSD ngày 1-10-2018 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Trụ sở chính: 238, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vốn điều lệ: 102.639.420.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Mã chứng khoán: NSS

Mã ISIN: VN000000NSS1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.263.942 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 102.639.420.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 2-10-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đăng ký giao dịch cổ phiếu NSS trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu NSS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã mới PWA

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 83/2018/GCNCP-VSD ngày 1-10-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí

Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí

Mã chứng khoán: PWA

Mã ISIN: VN000000PWA6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 2-10-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí đăng ký giao dịch cổ phiếu PWA trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PWA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T