Cấp mã chứng khoán cho hai công ty cổ phần

Thứ Năm, 30-08-2018, 17:41
Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được cấp mã chứng khoán DWS.

NDĐT - Ngày 30-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp mã chứng khoán cho hai Công ty cổ phần: Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và Hưng Thịnh Incons.

Mã mới DWS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 71/2018/GCNCP-VSD ngày 28-8-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Trụ sở chính: Số 1 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Vốn điều lệ: 259.181.300.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Mã chứng khoán: DWS

Mã ISIN: VN000000DWS4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 25.918.130 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 259.181.300.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29-8-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đăng ký giao dịch cổ phiếu DWS tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu DWS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã mới HTN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 72/2018/GCNCP-VSD ngày 28-8-2018 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons

Trụ sở chính: 53 Trần Quốc Thảo, phường 07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons

Mã chứng khoán: HTN

Mã ISIN: VN000000HTN2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 25.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 250.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29-8-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons đăng ký niêm yết cổ phiếu HTN tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu HTN được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

H.T