Cấp mã chứng khoán cho hai công ty cổ phần

Thứ Sáu, 29-06-2018, 10:07
Công ty CP Địa ốc First Real được cấp mới mã FIR.

NDĐT – Ngày 29-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp mới hai mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình và Công ty Cổ phần Địa ốc First Real.

Mã mới HBW

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2018/GCNCP-VSD ngày 27-6-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Trụ sở chính: Tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Vốn điều lệ: 66.792.897.475 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBW

Mã ISIN: VN000000HBW1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 6.679.289 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 66.792.890.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28-6-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình đăng ký giao dịch cổ phiếu HBW trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HBW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã mới FIR

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 51/2018/GCNCP-VSD ngày 26/06/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Địa ốc First Real, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc First Real

Trụ sở chính: Số 16 đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3616 767

Fax:

Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc First Real

Mã chứng khoán: FIR

Mã ISIN: VN000000FIR0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 130.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27-6-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 52/2018/GCNCP-VSD ngày 26/06/2018 cho Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

- Tổ chức đăng ký: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

- Tên tiếng Anh: THANH LE CORPORATION

- Tên viết tắt: THALEXIM

- Trụ sở chính: Số 63 đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Vốn điều lệ: 2.366.000.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

- Mã chứng khoán: TLP

- Mã ISIN: VN000000TLP9

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 236.600.000 cổ phiếu (Hai trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 11.830.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 224.770.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 2.366.000.000.000 đồng (Hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 118.300.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 2.247.700.000.000 đồng

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu TLP phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 27-6-2018.

H.T