Cấp mã chứng khoán cho Công ty CP cấp nước Sóc Trăng

Thứ Năm, 21-06-2018, 16:38

NDĐT - Ngày 21-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã cấp mã STW cho Công ty CP cấp nước Sóc Trăng.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 47/2018/GCNCP-VSD ngày 20-6-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Trụ sở chính: 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Vốn điều lệ: 158.631.330.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Mã chứng khoán: STW

Mã ISIN: VN000000STW0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán:

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.863.133 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 158.631.330.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-6-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng ngày 26-6-2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Lĩnh vực hoạt động của công ty: khai thác, sản xuất, kinh doanh nước sạch, nước uống đóng chai, đầu tư xây dựng các dự án cấp nước đáp ứng yêu cầu sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chính sách giá do Nhà nước quy định.

H.T