Cấp mã AGE cho Công ty CP Môi trường Đô thị An Giang

Thứ Sáu, 02-08-2019, 17:22

NDĐT - Ngày 2-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp mã chứng khoán AGE cho Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Cụ thể, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 33/2019/GCNCP-VSD ngày 2-8-2019 cho Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang

Tên tiếng Anh: An Giang Urban Environment Joint Stock Company

Tên viết tắt: CÔNG TY CP MTĐT AN GIANG

Trụ sở chính: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3844848 Fax: 0296 3959552

Vốn điều lệ: 198.930.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang

- Mã chứng khoán: AGE

- Mã ISIN: VN000000AGE3

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 19.893.000 cổ phiếu (Mười chín triệu tám trăm chín mươi ba nghìn cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 200 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 19.892.800 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 198.930.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 2.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 198.928.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu AGE phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 6-8-2019.

H.T