Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi cho VFS

Thứ Sáu, 26-05-2017, 03:58

NDĐT - Ngày 26-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (mã chứng khoán VFS).

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi 99/GCNTVLK-3 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

2. Tên viết tắt: VFS

3. Số hiệu thành viên: 094

4. Trụ sở chính: Lầu 2, tòa nhà Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 08.62556586 Fax: 08.62556580

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 100/UBCK-GP ngày 13-10-2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 25-5-2017. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 14/GPĐC-UBCK ngày 28-4-2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Viet First Securities Corporation - VFS) được thành lập ngày 13-10-2008.

VFS được phép cung cấp các dịch vụ: Môi giới chứng khoán. Tư vấn đầu tư chứng khoán. Tự doanh chứng khoán. Lưu ký chứng khoán.

H.T