Cấp ba mã trái phiếu và cổ phiếu

Thứ Sáu, 04-01-2019, 20:03

NDĐT - Ngày 4-1, Kho bạc Nhà nước và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam, đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch.

Mã mới TD1929175

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2019/GCNTP-VSD ngày 3-1-2019 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 3-1-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 02/2019

Mã chứng khoán: TD1929175

Mã ISIN: VNTD19291754

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 36.500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.650.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4-1-2019,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới TD1934187

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 01/2019/GCNTP-VSD ngày 3-1-2019 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 3-1-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 03/2019

Mã chứng khoán: TD1934187

Mã ISIN: VNTD19341872

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4-1-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới BM9

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2019/GCNCP-VSD ngày 3-1-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Trụ sở chính: Số 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 37.956.800.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Mã chứng khoán: BM9

Mã ISIN: VN000000BM98

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.795.680 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 37.956.800.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4-1-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam đăng ký giao dịch cổ phiếu BM9 tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BM9 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T