Các quỹ đầu tư nhận sở hữu 500 nghìn cổ phiếu TCB

Thứ Ba, 25-09-2018, 11:04

NDĐT - Ngày 25-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chuyển quyền sở hữu 500 nghìn cổ phiếu TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam) cho các quỹ đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 6106/UBCK-PTTT ngày 13-9-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TCB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu TCB chuyển quyền sở hữu

1

HALICO INVESTMENT HOLDING LTD

ALQUITY SICAV - ALQUITY ASIA FUND

300.000

2

ALQUITY SICAV - ALQUITY FUTURE WORLD FUND

35.000

3

VOF PE HOLDING 3 LIMITED

ALQUITY SICAV - ALQUITY ASIA FUND

165.000

Tổng

500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 21-9-2018.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được thành lập ngày 27-9-1993 là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Techcombank sở hữu một mạng lưới dịch vụ đa dạng và rộng khắp với 315 chi nhánh và 1229 máy ATM trên toàn quốc cùng với hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến.

H.T