Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 3 đến 7-2

Chủ Nhật, 02-02-2020, 10:20
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Tuần từ ngày 3 đến 7-2, có 12 doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, cụ thể:

* Ngày 20-3, CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 (HNX: CX8) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 7-2 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 10-2.

* Ngày 5-3, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-2 và ngày ĐKCC là 10-2.

* Ngày 20-2, CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-2 và ngày ĐKCC là 10-2.

* Ngày 25-2, CTCP In Tổng hợp Bình Dương (UPCoM: IBD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 540 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-2 và ngày ĐKCC là 10-2.

* CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan (UPCoM: HLT) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 6-2 và ngày ĐKCC là 7-2.

* Ngày 9-3, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-2 và ngày ĐKCC là 6-2.

* Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UPCoM: LPB) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100.000:9.287 (người sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận 9.287 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-2 và ngày ĐKCC là 6-2.

* Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UPCoM: LPB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100.000:713 (người sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận 713 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-2 và ngày ĐKCC là 6-2.

* CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (UPCoM: DVC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:33, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 33 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 4-2 và ngày ĐKCC là 5-2.

* Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1.000:209 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 209 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 4-2 và ngày ĐKCC là 5-2.

* Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), giá 10.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-2 và ngày ĐKCC là 5-2.

* CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10.000:1.248, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10.000 quyền được mua 1.248 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 4-2 và ngày ĐKCC là 5-2.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ ngày 20 đến 22-1

THIÊN HƯƠNG