Bảy triệu cổ phiếu VPB được chuyển quyền sở hữu

Thứ Ba, 18-09-2018, 17:48

NDĐT – Ngày 18-9, bảy triệu cổ phiếu VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng), đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 5639/UBCK-PTTT ngày 30-8-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

Aquila SPC LTD

Composite Capital Master Fund LP

1.532.040

2

Idris LTD

400.000

3

KB Vietnam Focus Balanced Fund

1.000.000

4

Norges Bank

2.000.000

5

Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity]

439.300

6

Viola LTD.

67.960

7

Wareham Group Limited

1.560.700

Tổng

7.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 17-9-2018.

H.T