Bảy công ty niêm yết bị nhắc nhở, kiểm soát trên HNX

Thứ Tư, 21-11-2018, 09:33
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 20-11, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13-10-2016 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội và Quyết định số 958/QĐ-SGDHN ngày 24-11-2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết, HNX vừa đưa năm công ty vào diện bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường; một công ty cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và một công ty cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát. Cụ thể:

Sáu công ty: CTCP Dây cáp điện Việt Thái (MCK: VTH); CTCP Alphanam E&C (MCK: AME); CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (MCK: DZM); CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (MCK: DST); CTCP Xây dựng 1369 (MCK: C69) bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường do vi phạm công bố thông tin ba lần kể từ ngày 1-1-2018, thuộc trường hợp tổ chức niêm yết bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế niêm yết.

CTCP PGT Holdings (MCK: PGT) bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm quy định công bố thông tin từ bốn lần trở lên trong vòng một năm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.7 khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết; có hiệu lực ngày 21-11-2018.

HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu PGT ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết.

CTCP Sữa Hà Nội (MCK: HNM) bị đưa vào diện kiểm soát do tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi chứng khoán bị cảnh báo, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định tại điểm 1.5 khoản 1 Điều 14 Quy chế niêm yết; có hiệu lực ngày 21-11-2018.

Công ty bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hằng tuần.

HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu HNM ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát theo Quy chế niêm yết.

M.K