5,1 triệu cổ phiếu VDB lên UPCoM

Thứ Năm, 22-11-2018, 09:53

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, hôm nay, 22-11, CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc đưa 5,1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch 51 tỷ đồng, chính thức lên sàn UPCoM.

CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc có mã chứng khoán: VDB. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 5.100.000 cổ phiếu. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 51.000.000.000 đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.100 đồng/cổ phiếu.

CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc tiền thân là Xí nghiệp Chế biến Kinh doanh Than, thành lập năm 1995, đến tháng 9-2006 chuyển thành Công ty Chế biến và Kinh doanh Than. Tháng 5-2012, Công ty Chế biến và Kinh doanh Than được chuyển đổi từ doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV và được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. Tới tháng 4-2018, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điệu lệ là 51 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh hoạt động chính của công ty: Tiếp nhận than tại các đơn vị khai thác trong nội bộ Tổng công ty Đông Bắc và các nguồn than thương mại hợp pháp khác về sàng tuyển, chế biến ra than thành phẩm; đồng thời, tiêu thụ than theo hợp đồng của Tổng công ty Đông Bắc và Công ty đã ký với khách hàng. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy nội địa.

Công ty đã đầu tư cho việc mua sắm các phương tiện, trang thiết bị tiến tiến, hiện đại để đổi mới công nghệ chế biến, sàng tuyển, tạo ra các chủng loại than. Đặc biệt, đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa, trong những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị. Hiện nay Công ty đã đầu tư 20 đoàn phương tiện, mỗi đoàn có trọng tải từ 2.344 tấn đến 3.484 tấn, ngành vận tải thủy nội địa của công ty.

Giai đoạn từ tháng 1-2017 đến tháng 4-2018, doanh thu thuần đạt 4.421 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cả năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,8 tỷ đồng, trong khi năm 2016 là 15,6 tỷ đồng.

* Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp cũng đưa 773.526 cổ phần với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 7,7 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp có mã chứng khoán: PDT. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 773.526 cổ phiếu. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 7.735.260.000 đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.700 đồng/cổ phiếu.

H.T