473,5 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần qua bốn phiên đấu giá tháng 4

Thứ Bảy, 04-05-2019, 13:51
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Tháng 4, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra bốn phiên đấu giá, kết quả đã có ¾ phiên đấu giá bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá của bốn phiên đạt hơn 27,5 triệu cổ phần; tổng số tiền thu được đạt hơn 748,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 473,5 tỷ đồng.

Trong bốn phiên đấu giá, có hai phiên bán đấu giá lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV Cà-phê Thuận An và Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên; hai phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty CTCP Cấp nước Thanh Hóa và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

Kết quả, đã có ¾ phiên đấu giá bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán là các phiên IPO Công ty TNHH MTV Cà-phê Thuận An và hai phiên đấu giá thoái vốn.

Đáng chú ý, tại phiên đấu giá của CTCP Cấp nước Thanh Hóa, UBND Tỉnh Thanh Hóa đã bán hết hơn 11 triệu cổ phần với giá bán thành công bình quân cao gấp gần 2,75 lần giá khởi điểm. Phiên đấu giá IPO Công ty TNHH MTV Cà-phê Thuận An cũng có giá trúng bình quân cao gấp 2,2 lần giá khởi điểm.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong bốn phiên đấu giá đạt hơn 34,4 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 155,5 triệu cổ phần, gấp 4,5 lần số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá của bốn phiên đạt hơn 27,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 79,9%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 748,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 473,5 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 277,4 tỷ đồng.

Trong tháng 5, có một phiên đấu giá 472.921 cổ phần của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đác Nông, vào ngày 16-5; ngày hết hạn đăng ký là 9-5.

THIÊN HƯƠNG