112 chứng khoán không được giao dịch ký quỹ tại HNX

Thứ Tư, 09-01-2019, 11:11
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 112 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1-2019. Cụ thể:

STT

MCK

Tên Công ty

Ngày thông báo

Lý do

1

ACM

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

2

ALV

CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

3

APS

CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

4

BLF

CTCP Thủy sản Bạc Liêu

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

5

CMI

CTCP CMISTONE Việt Nam

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

6

CT6

CTCP Công trình 6

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

7

CTC

CTCP Gia Lai CTC

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

8

CVN

CTCP VINAM

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

9

DLR

CTCP Địa ốc Đà Lạt

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

10

DNY

CTCP Thép Dana-Ý

7/1/19

-CK thuộc diện bị cảnh báo
- LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

11

DZM

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

12

FID

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- TCNY chậm CBTT BCTC soát xét bán niên 2018 quá 05 ngày

13

HHP

CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Thời gian niêm yết dưới 06 tháng;

14

HKB

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

15

HKT

CTCP Chè Hiệp Khánh

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
- LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

16

HNM

CTCP Sữa Hà Nội

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

17

HPM

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

18

HVA

CTCP Đầu tư HVA

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

19

IDJ

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- TCNY chậm CBTT BCTC soát xét bán niên 2018 quá 05 ngày

20

KDM

CTCP Đầu tư HP Việt Nam

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

21

KSD

CTCP Đầu tư DNA

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

22

KSK

CTCP Khoáng sản luyện kim màu

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

23

KSQ

CTCP Đầu tư KSQ

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
-TCNY chậm CBTT BCTC soát xét bán niên 2018 quá 05 ngày;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

24

LM7

CTCP Lilama 7

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

25

LTC

CTCP Điện nhẹ viễn thông

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

26

MIM

CTCP Khoáng sản và Cơ khí

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

27

NHP

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

7/1/19

- Chứng khoán bị cảnh báo
- BCTC bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần
- LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đấu năm 2018 là số âm

28

OCH

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

29

ORS

CTCP Chứng khoán Phương Đông

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

30

PCN

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

31

PDC

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

32

PGT

CTCP PGT Holdings

7/1/19

- Chứng khoán bị kiểm soát

33

PPE

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

34

PSI

CTCP Chứng khoán Dầu khí

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

35

PV2

CTCP Đầu tư PV2

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

36

PVC

Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

37

PVE

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

38

PVL

CTCP Đầu tư Nhà đất Việt

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

39

PVV

CTCP Vinaconex 39

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

40

PVX

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

41

QNC

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

42

S74

CTCP Sông Đà 7.04

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

43

SCL

CTCP Sông Đà Cao Cường

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

44

SDA

CTCP SIMCO Sông Đà

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

45

SDD

CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông đà

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

46

SJC

CTCP Sông Đà 1.01

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

47

SPP

CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

48

SSM

CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

49

TST

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

50

VCR

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

51

VE1

CTCP Xây dựng điện VNECO 1

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

52

VIE

CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

53

VIG

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

54

VMI

CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO

7/1/19

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

55

X20

CTCP X20

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

56

ASA

CTCP Hàng tiêu dùng ASA

7/1/19

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

57

CTA

CTCP Vinavico

7/1/19

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

58

KHB

CTCP Khoáng sản Hòa Bình

7/1/19

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

59

NDF

CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

7/1/19

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

60

SDE

CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện tạm ngừng giao dịch

61

SDP

CTCP SDP

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện tạm ngừng giao dịch

62

SGO

CTCP Dầu thực vật Sài Gòn

7/1/19

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

63

SVN

CTCP SOLAVINA

7/1/19

Chứng khoán thuộc diện tạm ngừng giao dịch

64

APP

CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

65

CAN

CTCP Đồ hộp Hạ Long

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

66

CET

CTCP Tech - Vina

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

67

CJC

CTCP Cơ điện Miền Trung

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

68

CMC

CTCP Đầu tư CMC

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

69

CTP

CTCP Cà Phê Thương Phú

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

70

DIH

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

71

DPS

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

72

HLY

CTCP Viglacera Hạ Long I

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

73

ICG

CTCP Xây dựng Sông Hồng

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

74

LDP

CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar

7/1/19

- LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

75

MSC

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

76

NGC

CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

77

NST

CTCP Ngân Sơn

7/1/19

- LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

78

PCG

CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

79

PCT

CTCP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

80

PEN

CTCP Xây lắp III Petrolimex

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

81

PRC

CTCP Logistics Portserco

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

82

PTD

CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

83

QHD

CTCP Que hàn điện Việt Đức

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

84

QST

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

85

SD2

CTCP Sông Đà 2

7/1/19

- LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

86

SPI

CTCP SPI

7/1/19

- LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

87

TTL

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

88

UNI

CTCP Viễn Liên

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

89

VE2

CTCP Xây dựng điện VNECO 2

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

90

VE8

CTCP Xây dựng Điện Vneco 8

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

91

VE9

CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

92

VTC

CTCP Viễn thông VTC

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

93

VTH

CTCP Dây cáp điện Việt Thái

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

94

VTJ

CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba

7/1/19

LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

95

ART

CTCP Chứng khoán Artex

7/1/19

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

96

DDG

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

7/1/19

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

97

GDW

CTCP Cấp nước Gia Định

7/1/19

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

98

TDT

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT

7/1/19

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

99

CDN

CTCP Cảng Đà Nẵng

7/1/19

TCNY chậm CBTT BCTC soát xét bán niên 2018 quá 05 ngày

100

TFC

CTCP Trang

7/1/19

- TCNY chậm CBTT BCTC soát xét bán niên 2018 quá 05 ngày;
- LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

101

AMC

CTCP Khoáng sản Á Châu

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

102

BKC

CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

103

CKV

CTCP COKYVINA

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

104

DCS

CTCP Tập Đoàn Đại Châu

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

105

HGM

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

106

HVT

CTCP Hóa chất Việt Trì

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

107

MEC

CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

108

PHP

CTCP Cảng Hải Phòng

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

109

SDU

CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

110

TPH

CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

111

VC2

CTCP xây dựng số 2

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

112

VTL

CTCP Vang Thăng Long

7/1/19

Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

M.K