10 phiên IPO tại HNX đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 08-01-2019, 14:38
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Năm 2018, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức 40 phiên đấu giá, trong đó có 29 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua; tổng giá trị cổ phần bán được sau 10 phiên IPO đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, tổng khối lượng cổ phần đưa ra qua 40 phiên đấu giá đạt hơn 2 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 1 tỷ cổ phần, tương đương tỷ lệ thành công đạt 54%.

Riêng tháng 12-2018, tại HNX, diễn ra bốn phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty CTCP LILAMA 69-2, CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, CTCP Công nghệ và Truyền hình, CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Bốn phiên đấu giá có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 24,1 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 23,3 triệu cổ phần, bằng 96,6% số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá tháng 12 đạt hơn 16,2 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 67%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 215,6 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 868 triệu đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 53,2 tỷ đồng.

M.K