1,5 triệu cổ phiếu FPT được chuyển quyền sở hữu

Thứ Sáu, 16-11-2018, 21:26

NDĐT – Ngày 16-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu 1.500.000 cổ phiếu FPT (Công ty cổ phần FPT) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 7426/UBCK-PTTT ngày 5-11-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund

Commonwealth Asian Share Fund 4

460.000

2

Platinum Asia Investments Limited

640.000

3

Platinum World Portfolios PLC - Platinum World Portfolios - Asia Fund

400.000

Tổng

1.500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 16-11-2018.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT thành lập ngày 13-9-1988, với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là CNTT và Viễn thông, FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 19 quốc gia.

H.T