Vinachem thu về hơn 200 tỷ đồng từ thoái vốn qua HNX

Thứ Năm, 11-07-2019, 18:43

NDĐT - Thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã thu về 212,8 tỷ đồng sau khi thoái 100% vốn tại ba công ty: Công ty CP Bột giặt NET, Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng và Công ty CP tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ.

* Ngày 10-7, tại HNX, Tập đoàn Hóa chất Việt nam đã tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 3,35 triệu cổ phần tại Công ty CP Bột giặt NET (mã chứng khoán: NET) với mức giá khởi điểm 30.900 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 5 nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt 3,38 triệu cổ phần, cao hơn 21.000 cổ phần so với khối lượng cổ phần chào bán. Tại phiên đấu giá, cổ phần NET được nhà đầu tư đặt mua với mức giá duy nhất là 30.900 đồng/cổ phần, bằng giá khởi điểm.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 3.359.000 cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho năm nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 30.900 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 103 tỷ đồng.

* Cùng ngày, tại HNX, Tập đoàn Hóa chất Việt nam cũng tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 900 nghìn cổ phần tại Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (mã chứng khoán: DCI) với mức giá khởi điểm 113.700 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có hai nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 1,2 triệu cổ phần, cao hơn 300.000 cổ phần so với khối lượng cổ phần chào bán. Tại phiên đấu giá, mức giá được nhà đầu tư đặt mua cao nhất là 113.800 đồng/cổ phần, cao hơn 100 đồng so với giá khởi điểm; giá đặt mua thấp nhất là 113.700 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 900.411 cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 113.733 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 102 tỷ đồng.

* Cũng trong ngày 10-7, tại HNX, Tập đoàn Hóa chất Việt nam tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 221 nghìn cổ phần tại Công ty CP tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ (Incodemic) với mức giá khởi điểm 24.780 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 888 nghìn cổ phần, cao gấp 4 lần so với khối lượng cổ phần chào bán. Tại phiên đấu giá, mức giá được nhà đầu tư đặt mua cao nhất là 45.100 đồng/cổ phần, cao hơn 20.320 đồng/ cổ phần so với giá khởi điểm; giá đặt mua thấp nhất là 24.780 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán được 221.087 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 35.477 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 7,8 tỷ đồng.

GIANG KHÔI