Vi phạm quy định thông tin, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt 255 triệu đồng

Thứ Ba, 20-08-2019, 11:01
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 19-8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Tiến Bộ, số tiền 255 triệu đồng, vì các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật, báo cáo có nội dung không chính xác, vi phạm nhiều lần...

Theo đó, ngày 15-8, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 241/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: ngõ 1 đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), cụ thể:

- Phạt tiền 85 triệu đồng, vì công ty không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên trang thông tin điện tử của công ty đối với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo định kỳ sáu tháng một lần cho đến khi hoàn thành dự án đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và chào bán ra công chúng để tăng vốn từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng; công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HNX và trên trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4-2017, BCTC quý 1-2018, Quyết định của Tổng Giám đốc số 139/2018/QĐ-TGĐ ngày 24-5-2018 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tô Hữu Khánh, CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo Công văn số 193/CBTT-TTB/2017 ngày 11-9-2017, Quyết định Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch của công ty với CTCP Đầu tư địa ốc Đất Vượng (người có liên quan với Tổng Giám đốc công ty) đối với giao dịch hợp tác kinh doanh theo Biên bản làm việc ngày 28-11-2017).

Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Phạt tiền 85 triệu đồng và buộc cải chính thông tin đối với nội dung báo cáo không chính xác theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, vì báo cáo của công ty có nội dung không chính xác.

Công ty đã thực hiện giao dịch với bên liên quan là CTCP Đầu tư địa ốc Đất Vượng (người có liên quan với Tổng Giám đốc công ty). Tuy nhiên, công ty không trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 về giao dịch này.

- Phạt tiền 85 triệu đồng, vì công ty không báo cáo theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBCKNN.

UBCKNN đã yêu cầu công ty thực hiện kiểm toán tình hình sử dụng vốn đối với ba đợt tăng vốn trong năm 2016 từ 73,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện báo cáo UBCKNN về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ba đợt tăng vốn được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBCKNN.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với công ty lên tới 255 triệu đồng.

M.K