UPCoM đón 430 tỷ đồng giá trị chứng khoán PVM và HEC ngày 20 và 21-12

Thứ Tư, 14-12-2016, 10:10
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 38,6 triệu cổ phiếu của CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí (MCK: PVM) và 4,2 triệu cổ phiếu của CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (MCK: HEC) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX lần lượt vào ngày 20 và 21-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 10.700 đồng/cổ phiếu PVM và 20.800 đồng/cổ phiếu HEC. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty lên tới gần 430 tỷ đồng.

Theo đó, CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí, mã chứng khoán: PVM, đăng ký giao dịch 38.638.600 cổ phiếu phổ thông (Ba mươi tám triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn sáu trăm cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 386.386.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu đồng).

Cổ phiếu PVM chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ ba, ngày 20-12-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.700 đồng/cổ phiếu.

CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

(Ảnh minh họa)

* CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, mã chứng khoán: HEC, đăng ký giao dịch 4.200.000 cổ phiếu phổ thông (Bốn triệu hai trăm nghìn cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng).

Cổ phiếu HEC chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ tư, ngày 21-12-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.800 đồng/cổ phiếu.

CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

LÊ MINH