UBCKNN phạt ba nhà đầu tư 390 triệu đồng

Thứ Bảy, 28-12-2019, 17:46
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt hành chính ba doanh nghiệp, với số tiền lên tới 390 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo, công bố thông tin không đúng thời hạn; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ; cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền;...

Theo đó, ngày 26-12, Chánh Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 406/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Nước sạch Hòa Bình (địa chỉ: tổ 2, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), số tiền 60 triệu đồng, vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018.

* Cùng ngày 26-12, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 407/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Đầu tư IMG (địa chỉ: 155 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh), số tiền 55 triệu đồng, vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ngày 10-1-2018, CTCP Đầu tư IMG, tổ chức liên quan ông Võ Đông Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCP MT GAS (MCK: MTG) đã bán 470.895 cổ phiếu MTG nhưng đến ngày 30-3-2018, Công ty mới báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch với Sở GDCK Hà Nội.

* Trước đó, ngày 24-12, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 1043/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (Công ty) (địa chỉ trụ sở chính: 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP Hồ Chí Minh), với tổng số tiền phạt lên tới 275 triệu đồng. Cụ thể:

Phạt tiền 40 triệu đồng do không đủ người hành nghề chứng khoán (Công ty không bảo đảm số lượng người hành nghề chứng khoán tối thiểu cho nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định tại Trụ sở và Chi nhánh Hà Nội);

Phạt tiền 50 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Bà Đỗ Thị Hải là nhân viên hành chính nhân sự kiêm kế toán của Công ty, chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với các nghiệp vụ hoạt động nhưng ký tên trên một số hợp đồng mở tài khoản của khách hàng với vai trò nhân viên mở tài khoản);

Phạt tiền 125 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định (Trong năm 2017 và năm 2018, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền tại thời điểm đặt lệnh);

Phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, Báo cáo tỷ lệ tài chính tại ngày 30-6-2019 đã soát xét).

THIÊN HƯƠNG