Thủy sản Sóc Trăng bị phạt 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch

Thứ Bảy, 15-06-2019, 18:23
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thủy sản Sóc Trăng, số tiền 350 triệu đồng, vì không đăng ký giao dịch chứng khoán. Đồng thời, UBCKNN cũng phạt hai nhà đầu tư khác với tổng số tiền 120 triệu đồng, do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Theo đó, UBCKNN, ngày 12-6, ban hành Quyết định số 441/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Thủy sản Sóc Trăng, số tiền 350 triệu đồng, theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP, vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

* Cùng ngày 12-6, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 163/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Sonadezi An Bình, số tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23-9-2013 của Chính phu, do không báo cáo theo quy định pháp luật.

CTCP Sonadezi An Bình không báo cáo UBCKNN đối với Báo cáo thường niên năm 2016; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

* Cũng trong ngày 12-6, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 168/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Thọ (địa chỉ: số 18 đường 24, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh), số tiền 35 triệu đồng, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23-9-2013, vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 9-1-2018, ông Nguyễn Tiến Thọ, Tổng Giám đốc CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (MCK: NHT) đã mua 59.800 cổ phiếu NHT nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội.

M.K