Thêm ba cổ phiếu BHV, MPY và PYU lên UPCoM ngày 12 và 15-5

Thứ Tư, 10-05-2017, 12:20
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 1 triệu cổ phiếu của CTCP Viglacera Bá Hiến (MCK: BHV), hơn 6 triệu cổ phiếu của CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên (MCK: MPY) và hơn 2 triệu cổ phiếu của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên (MCK: PYU) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, vào các ngày 12 và 15-5 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 3.700 đồng/cổ phiếu BHV, và 11 nghìn đồng/cổ phiếu MPY và 11.500 đồng/cổ phiếu PYU.

Theo đó, CTCP Viglacera Bá Hiến, mã chứng khoán: BHV, đăng ký giao dịch 1.000.013 cổ phiếu phổ thông (Một triệu không trăm mười ba cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.000.130.000 đồng (Mười tỷ một trăm ba mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu BHV chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ sáu, ngày 12-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 3.700 đồng/cổ phiếu.

CTCP Viglacera Bá Hiến có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên, mã chứng khoán: MPY, đăng ký giao dịch 6.143.000 cổ phiếu phổ thông (Sáu triệu một trăm bốn mươi ba nghìn cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 61.430.000.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng).

Cổ phiếu MPY chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ hai, ngày 15-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên, mã chứng khoán: PYU, đăng ký giao dịch 2.073.985 cổ phiếu phổ thông (Hai triệu không trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm tám mươi lăm cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 20.739.850.000 đồng (Hai mươi tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu PYU chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ hai, ngày 15-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.500 đồng/cổ phiếu.

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

M.K