Thêm 17,6 triệu cổ phiếu HTU và DSV cùng lên sàn UPCoM ngày 2-12

Thứ Hai, 28-11-2016, 16:05
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 16,4 triệu cổ phiếu của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (MCK: HTU) và hơn 1,2 triệu cổ phiếu của CTCP Đường sắt Vĩnh Phú (MCK: DSV) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 2-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 10.200 đồng/cổ phiếu HTU và 10 nghìn đồng/cổ phiếu DSV. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 176 tỷ đồng.

Theo đó, CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, mã chứng khoán: HTU, đăng ký giao dịch 16.438.382 cổ phiếu phổ thông (Mười sáu triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn ba trăm tám mươi hai cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 164.383.820.000 đồng (Một trăm sáu mươi tư tỷ ba trăm tám mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu HTU có phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ sáu, ngày 2-12-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.200 đồng/cổ phiếu.

CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Đường sắt Vĩnh Phú, mã chứng khoán: DSV, đăng ký giao dịch 1.229.579 cổ phiếu phổ thông (Một triệu hai trăm hai mươi chín nghìn năm trăm bảy mươi chín cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 12.295.790.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu DSV có phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ sáu, ngày 2-12-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Đường sắt Vĩnh Phú có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

M.K