SCIC thoái vốn 450 tỷ đồng tại Nhiệt điện Hải Phòng

Thứ Năm, 09-04-2020, 16:20
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 22-4 tới, tại HNX, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 45 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND), tương đương 450 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 9% vốn điều lệ của HND với mức giá khởi điểm 26 nghìn đồng/cổ phần.

HND được thành lập năm 2002 với mục đích để đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện, với số vốn điều lệ ban đầu là 3.000 tỷ đồng. Năm 2008, công ty tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng với mục đích để đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2012 Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 được thành lập (EVNGENCO2). Theo đó, HND là doanh nghiệp do EVNGENCO2 nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Cổ đông nắm giữ hơn 5% vốn điều lệ của HND gồm: EVNGENCO2 (nắm giữ 51%), CTCP Nhiệt điện Phả Lại (25,97%), SCIC (9%), Tổng công ty Điện lực TKV (7,21%).

Năm 2014, HND trở thành công ty đại chúng; năm 2016, cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên UPCoM với mã HND.

Sản phẩm chính của HND là điện. Hai nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất và kinh doanh bán điện, mục tiêu đáp ứng nhu cầu cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh với sản lượng thiết kế là 7,2 tỷ KWh điện hằng năm.

Hiện tại, công ty HND quản lý và sử dụng nhiều khu đất có diện tích lên tới hàng triệu m2 tại Hải Phòng, tất cả là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

15.155

13.769

-9,14

Doanh thu thuần

9.095

9.527

4,75

Lợi nhuận sau thuế

396

425

7,32

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

6,5

7,5

15,38

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 của công ty

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019, 2020

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

Kế hoạch năm 2020

Doanh thu thuần

11.301

Chưa có (HĐQT đang xây dựng kế hoạch trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt)

Lợi nhuận sau thuế

1.173

Cổ tức (%)

Đã tạm ứng 5%

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của công ty

M.K