Phạt một doanh nghiệp 70 triệu đồng vì công bố thông tin sai hạn

Thứ Năm, 25-03-2021, 08:52
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, số tiền 70 triệu đồng, vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Thanh tra UBCKNN, ngày 22-3, ban hành Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (địa chỉ trụ sở chính tại số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh), số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu:

Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019; Quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28-6-2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế; Công văn giải trình ngày 18-2-2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 4-2018 so quý 4-2017; Công văn giải trình ngày 7-8-2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 2-2019 so quý 2-2018; Công văn giải trình ngày 18-11-2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 3-2019 so quý 3-2018; Giải trình kết quả kinh doanh trong BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét sáu tháng đầu năm 2020 so cùng kỳ năm trước.

THIÊN HƯƠNG