Phạt ba nhà đầu tư chứng khoán gần 550 triệu đồng

Thứ Sáu, 22-02-2019, 14:27
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt ba nhà đầu tư, gồm một tổ chức và hai cá nhân, vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 19-2, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350 triệu đồng đối với Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty cổ phần, vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Đồng thời, UBCKNN cũng phạt công ty 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ và hợp nhất Quý 4-2017, Quý 1-2018; Văn bản giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán đối với BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán; Văn bản giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán đối với BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét; Văn bản giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán đối với BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán; Văn bản giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC công ty mẹ Quý 4-2016 so với BCTC công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán; Văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất Quý 2-2017 bị lỗ; Văn bản giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Quý 2-2017 so với Quý 2-2016; Văn bản giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Quý 3-2017 so với Quý 3-2016; Thông báo số 209/TB/PS ngày 19-6-2018 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; BCTC công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2016, 2017; BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý 1,2,3 năm 2017; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2017 đã soát xét; Thông báo ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán; Thông báo ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét; Thông báo ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán; Quyết định Hội đồng quản trị (HĐQT) số 309/QĐ-HĐQT ngày 25-9-2017 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng; Quyết định HĐQT số 310/QĐ-HĐQT ngày 25-9-2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng; Quyết định HĐQT số 03/QĐ-HĐQT ngày 5-1-2018 về việc ban hành điều lệ sửa đổi; Điều lệ tháng 1-2018 (sửa đổi lần 3); Nghị quyết HĐQT số 166/2018/NQ-HĐQT ngày 26-2-2018 về việc mua lại phần vốn góp/cổ phần của CTCP Thương mại Nước giải khát Khánh An tại CTCP Đầu tư BOT Lào Cai-Sapa)

* Cùng ngày 19-2, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phương Duy (địa chỉ: P208 NƠ 18 khu đô thị mới Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Cụ thể:

Phạt tiền 31.250.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (ông Nguyễn Phương Duy nắm giữ 379.990 cổ phiếu EMC, tương đương 3,31% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức. Ngày 16-3-2018, ông mua 275.080 cổ phiếu EMC và nắm giữ 655.070 cổ phiếu EMC, tương đương 5,71% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức. Tuy nhiên, đến ngày 21-9-2018, Ông mới báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức).

* Cũng ngày 19-2, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thanh Định (địa chỉ: 22/6 KP Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Cụ thể:

Phạt tiền 65 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (bà Lê Thanh Định là người liên quan với ông Nguyễn Tiến Cường - Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, mã chứng khoán SBT, bán 705.650 cổ phiếu SBT từ ngày 12-9-2017 đến ngày 14-9-2017 và mua 788.890 cổ phiếu SBT ngày 26-9-2017 nhưng không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch).

Các quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 19-2.

M.K