Phạt ba doanh nghiệp 180 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Thứ Hai, 14-10-2019, 18:19
(Ảnh minh họa)

NDĐT- Ngày 14-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa xử phạt hành chính ba doanh nghiệp là CTCP Cơ khí gang thép, CTCP Damsan và CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương, tổng số tiền phạt là 180 triệu đồng, do các doanh nghiệp này báo cáo, công bố thông tin không theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Chánh Thanh tra UBCKNN, ngày 11-10, ban hành Quyết định số 315/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Cơ khí gang thép (địa chỉ trụ sở chính: tổ 21, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), số tiền 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

CTCP Cơ khí gang thép báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017.

* Trước đó, ngày 10-10, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Damsan (địa chỉ: lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

CTCP Damsan công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin của Sở GDCK Hà Nội về Quyết định của Cục thuế tỉnh Thái Bình số 2946/QĐ-CT ngày 21-12-2017 về việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01012018/NQ-HĐQT ngày 1-1-2018; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12012018NQ-HĐQT ngày 12-1-2018; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 04062018/BC-DS ngày 4-6-2018; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 04062018/BC-DS ngày 4-12-2018; Quyết định của Cục thuế tỉnh Thái Bình số 2959/QĐ-XPVPHC ngày 12-12-2018 về việc xử phạt VPHC về thuế; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15012019NQ-HĐQT ngày 15-1-2019; báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 04122019/BC-DS ngày 4-6-2019.

* Trước đó nữa, ngày 8-10, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 312/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (địa chỉ: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), số tiền 50 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tuy nhiên, thiếu phiếu biểu quyết và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

M.K