Phạt 1,1 tỷ đồng đối với bảy nhà đầu tư chứng khoán

Thứ Tư, 26-06-2019, 22:44
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 26-6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quốc Cường Gia Lai cùng sáu nhà đầu tư với tổng số tiền phạt lên tới 1,1 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 24-6, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (địa chỉ: đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), số tiền 70 triệu đồng, vì công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính (BCTC) quý 1/2017;

Quyết định số 294/QĐ/HĐQT và số 294-2/QĐ/HĐQT ngày 29-4-2017 về miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng, Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 29-4-2017, BCTC quý 2/2017, BCTC bán niên đã soát xét năm 2017, BCTC quý 4/2017, Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng đầu năm 2017, BCTC quý 1/2018, BCTC quý 2/2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 3-7-2017 thông qua chi trả cổ tức, Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2017;

Nghị quyết HĐQT số 28.4/NQ-HĐQT ngày 28-4-2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã, số 24.7/NQ-HĐQT ngày 24-7-2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Quốc tế An Vui, số 02.6/QĐ-HĐQT ngày 2-6-2017 về nhận chuyển nhượng và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Sparkle Value Homes, số 27.9/NQ-HĐQT ngày 27-9-2017 về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú, số 26.8/NQ-HĐQT ngày 26-8-2017 về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Sparkle Value Homes, Công bố thông tin về từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đa Thời ngày 15-6-2018, từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Đăng Hoạt ngày 25-9-2017, Công bố thông tin vi phạm thuế theo Quyết định số 174/QĐ-CT ngày 27-3-2017, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết HĐQT số 01-7/NQ-HĐQT.17 ngày 29-6-2017 bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 không công bố thông tin các giao dịch với bên liên quan.

* Ngày 25-6, UBCKNN ban hành Quyết định số 482/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), cụ thể:

- Phạt tiền 85 triệu đồng, vì không báo cáo theo quy định pháp luật.

Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2016, năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018.

- Phạt tiền 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

* Ngày 25-6, UBCKNN ban hành Quyết định số 174/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Đức Trung (địa chỉ: Số 9, KP5, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai), số tiền 22,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Ông Nguyễn Đức Trung, người liên quan của ông Nguyễn Đức Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện, mã chứng khoán THI, đăng ký bán 150.000 cổ phiếu THI từ ngày 13-9-2018 đến ngày 12-10-2018 và đã bán 10.000 cổ phiếu THI trong thời gian này. Tuy nhiên, đến ngày 22-10-2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Trung.

* Ngày 25-6, UBCKNN ban hành Quyết định số 175/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Đức Bình (địa chỉ: 4/1E, KP1, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai), số tiền 17,5 triệu đồng, vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Nguyễn Đức Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện, mã chứng khoán THI, bán 59.180 cổ phiếu THI từ ngày 24-9-2018 đến ngày 10-10-2018. Tuy nhiên, đến ngày 26-10-2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về kết quả giao của ông Bình.

* Ngày 25-6, UBCKNN ban hành Quyết định số 483/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (địa chỉ: Đội 3, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), cụ thể:

- Phạt tiền 50 triệu đồng vì không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

- Phạt tiền 25 triệu đồng, vì không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Chi tiết giao dịch như sau: Ngày 9-5-2018, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đã mua 150.000 cổ phiếu ATG của Công ty cổ phần An Trường An làm tăng khối lượng sở hữu từ 700.000 cổ phiếu ATG (chiếm tỷ lệ 4,59%) lên 850.000 cổ phiếu ATG (chiếm tỷ lệ 5,58%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần An Trường An.

Ngày 5-9-2018, bà Hằng mua 50.000 cổ phiếu ATG làm tăng khối lượng sở hữu từ 893.170 cổ phiếu ATG (chiếm tỷ lệ 5,87%) lên 943.170 cổ phiếu ATG (chiếm tỷ lệ 6,19%), có sự thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% (từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%).

Ngày 7-9-2018, bà Hằng bán 80.000 cổ phiếu ATG làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 943.170 cổ phiếu ATG (chiếm tỷ lệ 6,19%) xuống 863.170 cổ phiếu ATG (chiếm tỷ lệ 5,67%), có sự thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% (từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%).

Ngày 11-9-2018, bà Hằng bán 200.000 cổ phiếu ATG làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 863.170 cổ phiếu ATG (chiếm tỷ lệ 5,67%) xuống 663.170 cổ phiếu ATG (chiếm tỷ lệ 4,36%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần An Trường An. Tuy nhiên, bà Hằng không thực hiện báo cáo cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi có thay đổi số lượng

* Ngày 25-6, UBCKNN ban hành Quyết định số 176/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (địa chỉ: Tầng 20 tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh), cụ thể:

- Phạt tiền 60 triệu đồng, vì công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty CBTT không đúng thời hạn các tài liệu: Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2018 so với năm 2017, Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 18-10-2017, ngày 27-4-2018 và ngày 29-6-2018, Báo cáo ngày 17-10-2017 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, Nghị quyết ngày 17-10-2017 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, Nghị quyết ngày 15-12-2017 về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với đối tượng có liên quan; Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: Theo tài liệu Công ty cung cấp, trong năm 2018 Công ty tổ chức 17 cuộc họp HĐQT. Tuy nhiên, theo Báo cáo quản trị công ty năm 2018, số cuộc họp HĐQT trong năm 2018 của Công ty là 11 cuộc họp).

- Phạt tiền 70 triệu đồng, vì công bố thông tin sai lệch.

Theo BCTC năm 2017, 2018 đã được kiểm toán của Công ty và các tài liệu do Công ty cung cấp, trong năm 2017 và 2018, Công ty cho Công ty cổ phần ADEC, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty cổ phần ADEC.

Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ).

* Trước đó, ngày 19-6, UBCKNN ban hành Quyết định số 464/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (Công ty) (địa chỉ: số 02 đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), số tiền 350 triệu đồng, vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

M.K