Nhiều vi phạm, hai doanh nghiệp bị phạt 240 triệu đồng

Thứ Hai, 28-10-2019, 11:10
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 28-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này vừa xử phạt hành chính với tổng số tiền 240 triệu đồng đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI và CTCP Len Việt Nam, do các vi phạm: báo cáo không đúng quy định, vi phạm cơ cấu nhân sự, vi phạm về quản trị, điều hành công ty…

Theo đó, ngày 25-10, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 339/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI, cụ thể:

Phạt tiền 70 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác (Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2017, 2018, 2019 và Báo cáo quản trị rủi ro năm 2017, 2018). Buộc công ty cải chính thông tin quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP;

Phạt tiền 70 triệu đồng do không bảo đảm cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ;

Phạt tiền 50 triệu đồng do không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp về quản trị, điều hành công ty.

* Trước đó, ngày 24-10, UBCKNN ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Len Việt Nam (địa chỉ tại 63 Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh), số tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

CTCP Len Việt Nam công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2015; Tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2014, 2016 và 2017.

M.K