Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 7 đến 11-9

Chủ Nhật, 06-09-2020, 07:20
(Ảnh minh họa)

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 7 đến 11-9, có 16 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 1-10, CTCP Thủy Đặc sản (UPCoM: SPV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 11-9 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 14-9.

* Ngày 29-9, CTCP Xích líp Đông Anh (UPCoM: DFC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-9 và ngày ĐKCC là 11-9.

* Ngày 30-9, CTCP Điện tử Biên Hòa (UPCoM: BEL) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-9 và ngày ĐKCC là 11-9.

* Ngày 25-9, CTCP Tập đoàn Vinacontrol (HNX: VNC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-9 và ngày ĐKCC là 11-9.

* Ngày 25-9, CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX: HAD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-9 và ngày ĐKCC là 11-9.

* Ngày 18-12, CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 23-9, CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (UPCoM: HDW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 730 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 28-9, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UPCoM: VGV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 25-9, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (UPCoM: TQW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 220 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 29-9, CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UPCoM: TTN) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 23-9, CTCP Viwaseen3 (UPCoM: VW3) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-9 và ngày ĐKCC là 9-9.

* Ngày 24-9, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-9 và ngày ĐKCC là 9-9.

* Ngày 18-9, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-9 và ngày ĐKCC là 9-9.

* Ngân hàng TMCP Bắc Á (UPCoM: BAB) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 7-9 và ngày ĐKCC là 8-9.

* Ngày 24-9, CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-9 và ngày ĐKCC là 8-9.

* Ngày 18-9, CTCP Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-9 và ngày ĐKCC là 8-9.

* Doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ 31-8 đến 4-9

THIÊN HƯƠNG