Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 18 đến 22-5

Chủ Nhật, 17-05-2020, 08:44
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách 26 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 18 đến 22-5, như sau:

* Ngày 10-6, CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (HNX: TDN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 22-5 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 25-5.

* Ngày 27-11, CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng (UPCoM: BHP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-5 và ngày ĐKCC là 25-5.

* Ngày 15-6, CTCP Đạt Phương (HOSE: DPG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-5 và ngày ĐKCC là 25-5.

* CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 22-5 và ngày ĐKCC là 25-5.

* Ngày 5-6, CTCP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công Nghiệp - Vinacomin (UPCoM: TVM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-5 và ngày ĐKCC là 25-5.

* Ngày 5-6, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UPCoM: SAS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-5 và ngày ĐKCC là 25-5.

* Ngày 25-6, CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DVW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-5 và ngày ĐKCC là 25-5.

* Ngày 8-6, CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam (UPCoM: QNU) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 279 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 22-5.

* Ngày 26-6, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 22-5.

* Ngày 1-6, Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCP (UPCoM: HUG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 6.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 22-5.

* Ngày 4-6, CTCP Hóa An (HOSE: DHA) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 22-5.

* Ngày 4-6, CTCP Hóa An (HOSE: DHA) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 22-5.

* Ngày 5-6, CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-5 và ngày ĐKCC là 22-5.

* Ngày 2-6, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UPCoM: QCC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 25-6, CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 2-6, CTCP Pymepharco (HOSE: PME) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-5 và ngày ĐKCC là 21-5.

* Ngày 30-7, CTCP Bao bì Sài Gòn (UPCoM: SPA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 1-6, CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (UPCoM: VMA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 29-5, CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (HNX: GLT) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 1-6, CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCoM: DNL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 29-5, CTCP Than Tây Nam Đá mài - Vinacomin (UPCoM: TND) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 5.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 26-5, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 772 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 30-9, CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UPCoM: TOW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 2-6, Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP (UPCoM: VOC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-5 và ngày ĐKCC là 19-5.

* Ngày 29-5, CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX: STP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-5 và ngày ĐKCC là 19-5.

* Ngày 26-5, CTCP Everpia (HOSE: EVE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-5 và ngày ĐKCC là 19-5.

* 27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức từ ngày 11 đến 15-5

THIÊN HƯƠNG