Lịch chốt trả cổ tức cho cổ đông tuần từ 1 đến 5-6

Chủ Nhật, 31-05-2020, 11:48
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 1 đến 5-6, như sau:

* Ngày 19-6, CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (UPCoM: PCC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 5-6 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 8-6.

* Ngày 15-6, CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 25-6, Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP (UPCoM: DTK) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 750 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 30-6, CTCP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (UPCoM: DNR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 25-6, CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 29-6, CTCP Cơ khí Xăng dầu (HNX: PMS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.714 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 26-6, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 15-6, CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PEQ) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.340 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 25-6, CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (HNX: ARM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 15-6, CTCP Môi trường Đô thị Kon Tum (UPCoM: KTU) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 18-6, CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (UPCoM: HTK) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 390 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 18-6, Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (UPCoM: VLC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 25-6, CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (UPCoM: NLS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 12-6, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 29-6, CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 7.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 24-6, CTCP Sách Đại học Dạy nghề (HNX: HEV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 30-9, Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (UPCoM: MNB) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 15-6, CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng - Coninco (UPCoM: CNN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 934 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 23-6, CTCP Đường sắt Quảng Bình (UPCoM: QBR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.190 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-6 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 12-6, CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UPCoM: CE1) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-6 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 19-6, CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (UPCoM: RTS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.350 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-6 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 19-6, CTCP 397 (UPCoM: BCB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.603.5 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-6 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 17-6, CTCP Đường sắt Hà Hải (UPCoM: HHR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.360 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-6 và ngày ĐKCC là 2-6.

* Ngày 16-6, CTCP 32 (UPCoM: A32) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-6 và ngày ĐKCC là 2-6.

* Ngày 10-6, CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: FHS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-6 và ngày ĐKCC là 2-6.

* 19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 25 đến 29-5

THIÊN HƯƠNG