Không đăng ký giao dịch, Bánh kẹo Hải Châu bị phạt hơn 400 triệu đồng

Thứ Bảy, 20-04-2019, 12:40
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt CTCP Bánh kẹo Hải Châu 410 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn và không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Bên cạnh đó, UBCKNN cũng quyết định xử phạt hành chính CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên và CTCP Công trình hàng không với tổng số tiền 145 triệu đồng.

Theo đó, UBCKNN, ngày 16-4, ban hành Quyết định số 284/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, địa chỉ trụ sở chính: Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam, như sau:

- Phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định đối với Tài liệu, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018; Công bố thông tin về người được ủy quyền CBTT (bà Lê Thị Thủy); Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; BCTC năm 2017 đã được kiểm toán; Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018).

- Phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Tổng mức phạt vi phạm đối với Công ty là 410 triệu đồng

* Ngày 18-4, UBCKNN ban hành Quyết định số 112/QĐ-XPVPHC phạt 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Trụ sở chính: Đường ĐT 747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam), vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Công ty) không công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ đối với giao dịch hợp tác kinh doanh ngày 27-11-2017 giữa Công ty và Công ty cổ phần phát triển Đô Thị Nam Á có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

* Ngày 16-4, UBCKNN ban hành Quyết định số 106/QĐ-XPVPHC phạt 60 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Công trình hàng không (địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Công trình hàng không báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên 2017, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

THIÊN HƯƠNG