HTK, cổ phiếu thứ 102 lên UPCoM trong năm 2018

Thứ Tư, 12-09-2018, 17:04

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 12-9, hơn 1,4 triệu cổ phiếu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (MCK: HTK) đã chính thức được đưa vào giao dịch trên sàn UPCoM, trở thành cổ phiếu thứ 102 được giao dịch trên sàn UPCoM trong năm nay, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.700 đồng/cổ phiếu.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được thành lập năm 1995. Nguồn thu của Trung tâm chủ yếu từ dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Tổng nguồn thu của Trung tâm năm 2017 đạt hơn 17 tỷ đồng, trong đó dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định chiếm hơn 84%, phí bảo trì đường bộ chiếm 7,75% và còn lại là lãi tiền gửi và các khoản thu khác.

Năm 2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã trở thành một trung tâm lớn có nhiều dây chuyền kiểm định nhất Việt Nam, với bốn dây chuyền kiểm định; trong đó, ba dây chuyền đăng kiểm xe tải và một dây chuyền đăng kiểm xe con, đáp ứng điều kiện về hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới huyện Ninh Giang đang được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động trong tháng 9-2018 với dây chuyền hỗn hợp đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Trước đó vào ngày 28-6-2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã chào bán thành công 1.458.710 cổ phần qua Sở GDCK Hà Nội với giá đấu thành công bình quân 10.400 đồng/cổ phần.

THIÊN HƯƠNG