Hơn 9 triệu cổ phiếu C36 và HMS chuẩn bị giao dịch trên sàn UPCoM tại HNX

Thứ Năm, 25-05-2017, 16:20
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 1,1 triệu cổ phiếu của CTCP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (MCK: C36) và 8 triệu cổ phiếu của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (MCK: HMS) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, lần lượt vào các ngày 31-5 và 5-6 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.700 đồng/cổ phiếu C36 và 20 nghìn đồng/cổ phiếu HMS.

Theo đó, CTCP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236, mã chứng khoán: C36, đăng ký giao dịch 1.123.500 cổ phiếu phổ thông (Một triệu một trăm hai mươi ba nghìn năm trăm cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 11.235.000.000 đồng (Mười một tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu đồng).

Cổ phiếu C36 chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ tư, ngày 31-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 13.700 đồng/cổ phiếu.

CTCP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh, mã chứng khoán: HMS, đăng ký giao dịch 8.000.000 cổ phiếu phổ thông (Tám triệu cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).

Cổ phiếu HMS chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ hai, ngày 5-6-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

M.K